e-Rejestracja

Witamy w systemie e-Rejestracja

Moduł E-rejestracja przeznaczony jest dla pacjentów placówek medycznych. Przy jego pomocy pacjenci mog± zdalnie dokonywać rejestracji wizyt do wybranego lekarza lub poradni.

 

 

Szanowny Pacjencie,

W zwi±zku z konserwacj± systemu "e-Rejestracja", zapisy do poradni specjalistycznych drog± elektroniczn± zostały wył±czone.


Zapisy do lekarzy poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) s± AKTYWNE.